Trở lại
Điện trở 220R
Giá: 15.000 đồng / Bịch
Điện trở 220R - 1/4W 5% 20 cái.