Trở lại
Arduino Shield Uno V5
Giá: 120.000 đồng / Cái
Sử dụng với Arduino Uno hoặc các phiên bản Arduino có cùng kiểu chân và kích thước như Arduino Uno, có tính năng như một đế ra chân các chuẩn giao tiếp Digital, Analog, UART, I2C, LCD...