Trở lại
Arduino Leonardo
Giá: 200.000 đồng / Bộ

Arudino Leonardo

Vi điều khiển

ATmega32u4 (họ 8bit)

Điện áp hoạt động

5V – DC

Tần số hoạt động

16 MHz

Dòng tiêu thụ ở các chân I/O

40mA

Điện áp vào khuyên dùng

7-12V – DC

Điện áp vào giới hạn

6-20V – DC

Số chân Digital I/O

14 (7 chân PWM)

Số chân Analog

12 (các chân PWM có thể dùng như chân Analog bình thường - nghĩa là có thể dùng Analog read) (độ phân giải 10bit)

Dòng tối đa trên mỗi chân I/O

40 mA

Dòng ra tối đa (5V)

500 mA

Dòng ra tối đa (3.3V)

50 mA

Bộ nhớ flash

32 KB (ATmega32u4) với 4KB dùng bởi bootloader

SRAM

2.5 KB (ATmega32u4)

EEPROM

1 KB (ATmega32u4)