Trở lại
Arduino Due R3
Giá: 550.000 đồng / Bộ

Arduino DUE R3

Vi điều khiển

ARM 32 bit.

Điện áp hoạt động

3.3V DC

Tần số hoạt động

84 MHz

Dòng tiêu thụ

khoảng 30mA

Điện áp vào khuyên dùng

7-12V DC

Điện áp vào giới hạn

6-20V DC

Số chân Digital I/O

54 (6 chân hardware PWM)

Số chân Analog

12

Giao tiếp khác

4 UAR, 2 DAC, 2 TWI, header SPI, header JTAG;

Dòng ra tối đa (5V)

500 mA

Bộ nhớ flash

512 KB (ATmega328) với 0.5KB dùng bởi bootloader

SRAM

96 KB (ATmega328)

EEPROM

1 KB (ATmega328)