Linh kiệnkhác
01/07/2018 8:31:01 CH
Điện trở 220R
15.000 đồng / Bịch
Điện trở 1K Ohm
15.000 đồng / Bịch
Điện trở 10K Ohm
15.000 đồng / Bịch
Biến trở tinh chỉnh 1K/10K/100K
5.000 đồng / Cái
Chiết áp đơn 1K/2K/5K/10K
7.000 đồng / Cái
Dây bẹ đầu Đực - Cái
60.000 đồng /
Dây bẹ 2 đầu đực
60.000 đồng /
Diode chỉnh lưu 1N4007
15.000 đồng / Bịch
Tụ điện 200uF 16v
25.000 đồng / Bịch
Tụ điện 47uF 16v
25.000 đồng / Bịch
Male Header 40 Pin
7.000 đồng / Cái
Board Test
75.000 đồng / Cái