Module ghép nối
01/07/2018 8:30:24 CH
Keypad 16 phím (4x4)
90.000 đồng / Cái
Keypad 12 phím (4x3)
90.000 đồng / Cái
Board 12 phím (4x3)
120.000 đồng / Cái
Nút nhất 4 chân
50.000 đồng / Bịch
Bộ nút nhấn giữ và vỏ nút
50.000 đồng / Bịch
Bộ nút bấm công tắc loại lớn
10.000 đồng / Cái
Cảm biến rung
35.000 đồng / Cái
Cảm biến nhiệt LM35
45.000 đồng / Cái
Cảm biến lửa (cháy)
45.000 đồng / Cái
Điện trở quang
45.000 đồng / Bịch
Cảm biến âm thanh
45.000 đồng / Cái
Cảm Biến Độ Ẩm, Nhiệt Độ
50.000 đồng / Cái