Nguồn Policom
14/08/2017 9:48:26 SA

Sửa nguồn thiết bị Policom
- Sữa chữa nguồn hỏng của thiết bị truyền hình Policom
- Đổi nguồn hỏng lấy nguồn đang chạy của thiết bị Policom
- Cung cấp nguồn mới thiết bị Policom HDX 6000, 7000, 8000...