Bộ nhớ RAM
12/04/2016 5:39:12 CH
DDR2/800 2GB Laptop
400.000 đồng / Thanh
DDR3/1333 2GB Laptop
420.000 đồng / Thanh
DDR3/1333 4GB Laptop
720.000 đồng / Thanh