Đĩa cứng SSD - HDD
12/04/2016 5:38:56 CH
Ổ đĩa SSD 2.5” SATA 120GB
1.450.000 đồng / Cái
Ổ đĩa SSD 2.5” SATA 240GB
2.200.000 đồng / Cái
HDD 2.5” SATA 500GB WD/Toshiba
1.200.000 đồng / Cái
HDD 2.5” SATA 1000GB WD/Toshiba
1.900.000 đồng / Cái