Màn hình LCD
12/04/2016 5:38:25 CH
Màn hình LCD 14.0 Led mỏng/dày
1.250.000 đồng / Cái
Màn hình LCD 14.1 Led mỏng/dày
1.450.000 đồng / Cái
Màn hình LCD 15.4 Led mỏng/dày
1.450.000 đồng / Cái
Màn hình LCD 15.6 Led mỏng/dày
1.300.000 đồng / Cái