Mạch Pin Sony
13/04/2016 8:43:14 SA

Mạch Pin Sony:

Đối với Pin các dòng laptop Sony đời mới. Chưa có phần mềm Reset mạch, khi sửa pin, phục hồi, thay cell phải thay luôn mạch pin mới. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về trường hợp này.

Chi phí thay mạch pin Sony: 280.000đ.