Trang chủ
Khắc phục sự cố
80,000 đồng / máy
Nạp mực, linh kiện hộp mực máy in
0 đồng / lần
Cài Games Mini - Offline (5 Games)
30,000 đồng / 5games
Cấu hình Modem ADSL - Access Point
50,000 đồng / cái
Cài đặt hệ thống máy tính Desktop
80,000 đồng / máy
Cài Games Online (4games)
100,000 đồng / 4 games
Cài đặt Driver máy tính để bàn
40,000 đồng / máy
BẢNG TRA MÃ HỘP MỰC
0 đồng / tra cứu
Sửa USB Disk lỗi không nhận dạng
250,000 đồng / đĩa
Cứu dữ liệu các trường hợp..
0 đồng / lần
Cài đặt hệ thống máy vi tính Laptop
120,000 đồng / máy
Cài đặt Driver máy Laptop
80,000 đồng / máy